ป้อมปราการเกีย Guia Fortress

ป้อมปราการเกีย(Guia Fortress) เป็นป้อมปราการเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของมาเก๊า ทำให้มองเห็นวิวได้ทั่วทั้งบริเวณเมือง ทะเล ไปจนถึงประเทศจีน

สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1622 โดยชาวโปรตุเกส ที่ด้านบนยังหลงเหลือโบสถ์เล็กๆ Chapel of Our Lady of Guia ที่ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ด้วย ซึ่งภายในมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแบบที่ใช้สีวาดไปบนปูนที่ยังเปียกอยู่(frescoes)ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย

โดยมีทั้งที่เป็นสไตล์โปรตุเกสและสไตล์จีน ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างงานศิลปะแบบโบราณ และติดกับตัวอาคารของโบสถ์จะมีหอประภาคารสีขาวสูง 15 เมตร ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนอยู่ด้วย ใช้สำหรับเฝ้าระวังข้าศึกและการเตือนภัยจากสถาพอากาศด้วย นอกจากนี้ก็จะมี สมอเรืออันใหญ่ ปืนใหญ่ และจุดชมวิวด้วย

ป้อมปราการเกีย(Guia Fortress)ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของมาเก๊าที่รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ไว้ด้วย