พระพุทธรูปเล่อซาน

พระพุทธรูปเล่อซาน พิกัด : Leshan Giant Buddha ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเสฉวน เป็นพระพุทธรูป “พระศรีอริยเมตไตรย” พระพุทธรูปสลักบนหน้าผาหินที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

เนื่องจากขนาดที่ต้องยกให้ว่า “ใหญ่โตที่สุดในโลก” ตั้งตระหง่านอยู่คู่แผ่นดินจีนมาช้านานกว่า 1,200 ปีพระพุทธรูปองค์นี้ชาวจีนเรียกกันว่า “เล่อซานต้าฝอ” มีความใหญ่โตมหึมายิ่งนัก

แค่เพียงพระบาทนั้น ยาวถึง 36 ฟุต ตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นตรงจุดนี้เพื่อให้พระคุ้มครองแก่ผู้เดินทาง ทางเรือเพราะเกิดหตุเรือล่มหลายครั้ง มีความเชื่อว่าจะสามารถชะลอกระแสน้ำ