พระราชวังฤดูร้อน และ อุทยานแห่งชาติอี้เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานแห่งชาติอี้เหอหยวน ในกรุงปักกิ่งได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดก เมื่อปี ค.ศ.1998 เป็นวนอุทยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 2.9 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 3ใน 4 ส่วนเป็นบริเวณทะเลสาบคุนหมิง อันสวยงาม

อีก 1 ส่วนที่เป็นพื้นดินคือ เขาว่านโซว่ซาน เริ่มก่อสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน แต่ต่อมาพระนางซูสีไทเฮาแห่งราชวงศ์ชิงได้ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่อย่างสวยงามและ ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่สุด musicricket.com

เมื่อเดินเข้าไปในบริเวณอุทยาน สิ่งแรกที่จะเห็นก็คือทะเลสาบอันกว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งใช้แรงงานคนขุด แล้วนำดินที่ขุดขึ้นไปทำเป็นเนินเขาเพื่อสร้างพระตำหนักและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ทาง ด้านบนเขาว่านโซ่วซานประกอบไปด้วย วิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงาม ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง ๗๒๘ เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง และในทะเลสาบคุนหมิง ยังมี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมไปยังฝั่ง ทั่วทั้งอุทยาน ด้านหลังของพระราชวังเป็นที่ตั่งของเจดีย์แปดเหลี่ยม

ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในพระราชวังฤดูร้อน ราชฐานชั้นในมีจุดที่น่าสนใจคือระเบียงกตัญญู มีความยาวกว่า 700 เมตร ได้รับการบันทึกว่าเป็นระเบียงที่ยาวที่สุดในโลก ที่น่าสนใจอีกแห่ง ก็คือ สะพานโค้ง ที่ประกอบด้วยโค้งทั้งสิ้น 17 โค้ง และ เรือหินอ่อน สร้างด้วยหินอ่อนทั้งลำ เป็นสถาปัตยกรรมล้าค่าที่งดงามและควรค่าแก่การไปชมเป็นอย่างยิ่ง