พิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิฉินที่1 (สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้)

ถ้าพูดถึงเมืองซีอานจะต้องไม่พลาดมาเยี่ยมชมสุสานโบราณมากกว่า 2,000 ปี แห่งนี้ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก ซึ่งสุสานตั้งอยู่ในตำบลหลินถง ปัจจุบันรัฐบาลประเทศจีนได้ขุดพบวัตถุโบราณในสุสานแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

ที่น่าตื่นตานั้นก็คือจำนวนของกองทัพทหารที่ทำตากดินเผา เครื่องสรรพวุธ รถม้า และม้าศึก จำนวนกว่า 7,400 ชิ้น สำหรับห้องบรรจุพระบรมศพของจักรพรรดิฉินที่1นั้นจะตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของสุสานแห่งนี้ ซึ่งมีขนาดกว้างกว่าสนามฟุตบอลเลยค่ะ

เนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายขององค์จักรพรรดิจึงให้สร้างหุ่นทั้งหมดนี้เพื่อติดตามอารักขาพระองค์ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ พลทหารดินเผาทุกตัวมีหน้าตา กิริยาท่าทาง เครื่องแต่งกายไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ตัวเดียว

อีกทั้งขนาดยังเท่ากับคนจริง ๆ อีกด้วย สำหรับอาวุธที่ถือนั้นก็เป็นอาวุธจริงอีกด้วยค่ะ