รู้กันหรือยังว่า ก๋วยเตี๋ยวหลอดมีกี่ชนิด

粉 คำจีนคำนี้อ่านได้หลายเสียง คือฝึ่น (เสียงจีนกลาง) ฝั่น (เสียงกวางตุ้ง) ฮุ้น (เสียงไหหลำ) ฮุน (เสียงฮกเกี้ยน) และฮุ่ง (เสียงแต้จิ๋ว)

หมายถึง แป้งจากธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวเจ้า ข้าวหนียว ข้าวโพด มันสำปะหลัง กับอาหารที่ทำจากแป้งธัญพืชเหล่านี้ เช่น ทำจากแป้งข้าวเจ้า มักหมายถึง เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ เส้นขนมจีน ดังเช่น

ซาโหฝั่น หรือโหฝั่น (沙河粉/河粉เสียงกวางตุ้ง) หมายถึง เส้นก๋วยเตี๋ยว

ไฮหนำฮุ้น (海南粉เสียงไหหลำ) หมายถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวไหหลำ (ขนมจีนไหหลำ)

บี๋ฮุ่ง (米粉เสียงแต้จิ๋ว) หมายถึง หมี่หรือเส้นหมี่ (ไม่ใช่บะหมี่)

แต่อาหารเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า ก็อาจมีชื่อเรียกอื่นได้ตามแต่ชาวจีนแต่ละสำเนียงพูดจะเรียก เช่น กวยเตี๊ยว (粿条เสียงแต้จิ๋ว) ปันเถ่ว (板条เสียงจีนแคะ) เอ่อซือ (饵丝เสียงจีนกลาง) หรือก๋วยเตี๋ยวยูนนาน หมี่เสี้ยน (米线เสียงจีนกลาง) หรือขนมจีนยูนนาน

โดยเฉพาะเส้นก๋วยเตี๋ยว ที่ชาวจีนหลายสำเนียงเขาเรียกต่างกัน แต่เราจะเรียกกันในชื่อเดียวไปว่า ก๋วยเตี๋ยว จะมีก็แต่ไหหนำฮุ้น ที่เมื่อก่อนเรียก ก๋วยเตี๋ยวไหหลำ ต่อมาเปลี่ยนมาเรียกเป็นขนมจีนไหหลำ

เอาละ เรามารู้จักกับอาหารประเภทนี้กัน เริ่มกันที่ ซาโหฝั่น หรือโหฝั่น

ชื่อซาโหฝั่นนี้ ได้มาจากชื่อตำบลหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง คือตำบลซาโห ชาวบ้านที่นี่คิดเอาน้ำแป้งข้าวเจ้ามานึ่งเป็นแผ่นแป้งบางๆ แล้วตัดเป็นเส้น นำมาผัดลวกต้ม ปรุงแห้งปรุงน้ำรับประทานกัน และได้แพร่หลายออกไปนอกตำบล จนเป็นที่รู้จักกันทั่ว ชาวกวางตุ้งจึงเรียกอาหารเส้นชนิดนี้ตามขื่อตำบลว่า “ซาโหฝั่น” หรือเรียกกันสั้นๆว่า ”โหฝั่น”