สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหางโจว

ทะเลสาบซีหู

ทะเลสาบซีหู

ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว เป็นที่กล่าวขานว่างดงามมาก ถึงขนาดที่ มาร์โคโปโล นักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี เคยเดินทางมาชมทะเลสาบซีหู แล้วกล่าวว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” และกวีหลายท่านก็มักจะพรรณนาถึงความงดงามของทะเลสาบซีหู เปรียบดังเป็นนางไซซี หรือนางงามในสมัยนั้น ที่สร้างให้ทะเลสาบซีหูอยู่ในบทกวีที่มีชื่อเสียงมานานนับพันปี https://musicricket.com

ทะเลสาบซีหู มีน้ำใสสะอาด ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน มีเขื่อนดินที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสี ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ ดูงดงามตาน่าชมเป็นอย่างยิ่ง เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่สามารถหาชมได้ตลอดทั้งปี 

ทิวทัศน์ในทะเลสาบซีหู ที่ต้องไปชมให้ได้

  • วสันตฤดูในเขื่อนซูตี
  • สระบัวชวีย่วน
  • พระจันทร์ฤดูใบไม้ร่วงที่ทะเลสาบผิงหู
  • หิมะประปรายบนสะพานขาด
  • ฟังเสียงนกบนต้นหลิว
  • ชมมัจฉาที่ฮวากั่ง
  • เสียงระฆังเย็นย่ำที่หนันผิง
  • ยอดเขาคู่สูงเสียบเมฆ

 ทะเลสาบซีหู