หมู่บ้าน “เฉิงซาน” (Shengshan)

หมู่บ้าน “เฉิงซาน” (Shengshan) พิกัด : Abandoned Village หมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้เป็นเกาะเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรือง เมื่อผู้คนอพยพไปหมด

หมู่บ้านนี้จึงถูกทิ้งร้าง เกิดความสวยงามแปลกตาจากการถูกต้นไม้ และไม้เลื้อยปกคลุม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่งดงามมากๆ ทำให้หมู่บ้านเหล่านี้กลมกลืนไปกับธรรมชาติ เป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจำนวนมาก