อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า บ่อสวรรค์

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า บ่อสวรรค์ พิกัด Wulong National Park ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก

ทำให้เกิดเป็บบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา จึงเป็นที่มาของคำว่า “หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์” ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ถือเป็นระดับดีมากของแหล่งท่องเที่ยว มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง