เที่ยวชมความงามฉงชิ่ง

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า Three Natural Bridges ภูผาอัศจรรย์ ณ เมืองอู่หลง

เมืองขุมสมบัติแห่งธรรมชาติ แปลกสวรรค์โปรด เมื่อเปลือกโลกยุบตัวกลายเป็นสมบัติล้ำค่า “มรดกโลกหลุมฟ้า สะพานสวรรค์”

http://ibcbet-en.net

เป็นสถานที่ถ่ายหนัง Transformer4 เที่ยวที่นี่ต้องขึ้นเขาชม “มรดกโลกหินแกะสลักต้าจู๋” หินแกะสลักสีที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก