เมืองลาซา ทิเบต แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมืองลาซาเป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองตนเองทิเบตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงกว่า 3,500 เมตร หรือประมาณ 11,500 ฟุต จึงถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่อยู่สูงที่สุดในโลก ในเมืองประกอบไปด้วยหลากหลายวัฒนธรรมที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังโปตาลา หรือวัดโจคัง ibcbet

เมืองลาซา เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน คำว่า “ลาซา” ในภาษาทิเบตหมายความว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” หรือ “พุทธสถาน”

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลาซา เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและศาสนาของทิเบต พระราชวังโปตาลาที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลาซาอย่างสง่างามนั้น เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งหิมะกระทั่งรวมถึงทั่วทั้งที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต พระตำหนักที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ของทิเบต

เมืองลาซามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ ของตน มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง เมืองลาซารูปลักษณ์ใหม่โดยถือเอาพระราชวังโปตาลาและถนนแปดเหลี่ยมเป็นใจกลาง เต็มไปด้วยตึกสูงใหญ่ของที่ทำการไปรษณีย์ อาคารสำนักข่าว โรงแรมลาซา โรงแรมทิเบต และสิ่งก่อสร้างที่เป็นสไตล์ทิเบตและรูปแบบใหม่

บนถนนหนทางเต็มไปด้วยผู้คนจากพื้นที่ต่างๆ ของทิเบต หลายคนยังคงสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองของชนเผ่าทิเบต กงล้อมนตราในมือและลูกประคำที่ถืออยู่ตลอดแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาได้ซึมซับ อยู่ในวิถีชีวิตของชาวทิเบต การได้ร่วมฉลองปีใหม่กับชาวทิเบตตามปฏิทินทิเบต และได้เที่ยวเทือกเขาหิมะน้ำแข็ง ทำให้ผู้คนสามารถสัมผัสชีวิตที่แตกต่างอย่างได้อรรถรส

คุณภาพน้ำและอากาศของเมืองลาซาสะอาดบริสุทธิ์มาก ลาซาเป็นเมืองที่มีมลภาวะน้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของจีน ละครทิเบตมีเอกลักษณ์ของตน บทเพลงและระบำเต็มไปด้วยรูปแบบพิเศษของชนเผ่าทิเบต ศิลปะการแกะสลักและเจียรไนของชนเผ่าทิเบตมีกรรมวิธีที่เลิศล้ำ

ชนเผ่าทิเบตมีภาษาและตัวอักษรของตนเอง ชื่อเสียงของเมืองลาซานับวันยิ่งโด่งดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนได้รับคัดเลือกให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน” และ “เมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปชื่นชอบที่สุด”

ส่วนพระราชวังโปตาลาก็ได้รับการยกย่องเป็น “แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปชื่นชอบที่สุด” เช่นกัน โดยในปี 2006 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “30 เมืองแห่งการพักผ่อนในฤดูร้อน” ของจีน